Psichodelinių medžiagų mikrodozavimo apžvalga: istorija ir perspektyvos

2015 metais, pasirodžius The Rolling Stones straipsniui „How LSD Microdosing Became the Hot New Business Trip“, psichodelikų mikrodozavimo fenomenas pradėjo sparčiai skverbtis į visuomenės akiratį. 2019 m. spaudoje šia tema buvo galima rasti virš 1200 publikacijų.1 Per kelis metus išplito pranešimai apie tai, kad mikrodozavimą bando visi – Silicio slėnio programuotojai ir vadovai2, žmonės ieškantys alternatyvų antidepresantams3, norintys atsisakyti alkoholio ar rūkymo4 ir netgi tėvai, ieškantys būdų, kaip į savo buitį sugrąžinti žavesį.5 Mintis, kad psichodelines medžiagas, išvengiant aspvaigimo, galima panaudoti terapiškai, įgavo pagreitį.


Beveik tuo pačiu metu ėmė vykti renesansas ir psichodelinės psichiatrijos srityje – Ricko Doblino koordinuojama organizacija MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) kartu su Amandos Fielding Beckley Foundation iš privačių lėšų atgaivino susidomėjimą šiomis medžiagomis ir prikėlė šią tyrimų sritį iš kultūrinės tabu prarajos.


Šiame straipsnyje aptarsime psichodelinio mikrodozavimo fenomeną, istorinį jo vystymąsi ir mokslinį pagrįstumą.

Termino microdose populiarėjimas Google paieškos variklyje, 2004-2020. Pastebimas stiprus šuolis 2015 metais, kuris gali būti siejamas su The Rolling Stones pasirodžiusiu straipsniu „How LSD Microdosing Became the Hot New Business Trip“. Šaltinis: Google Trends.


Kas yra mikrodozavimas?


Mikrodozavimas yra vaistų vartojimo praktika, kurios metu naudojamos dozės maždaug šimtą kartų mažesnės už aktyvią dozę.6  


Ko gero, retas žmogus kasdienėje praktikoje yra bandęs mikrodozuoti vaistus. Įsivaizduokite, kad pažįstamas jūsų akivaizdoje ibumetino tabletę suskaldo į šimtą dalių ir tą šimtą dalių suvartoja metų bėgyje, kad mažiau skaudėtų galvą. Skamba absurdiškai, tačiau mikrodozavimas medicinoje nėra beprecedentė praktika.


Nauji vaistai dažniausiai bandomi su žmonėmis, pradedant itin mažomis dozėmis, siekiant įsitikinti, kad vaistai nėra toksiški ir apčiuopti jų efektyvumo farmakologines ribas. Psichodelinių medžiagų mikrodozavimo teorija remiasi prielaida, jog sumažinus jų dozę, galima išvengti nepageidaujamų su psichoaktyviosiomis medžiagomis susijusių efektų, pavyzdžiui apsvaigimo, tačiau išlaikyti kitus, teigiamus efektus: skatinti kūrybiškumą, kelti nuotaiką, malšinti nerimą. Mikrodozavimo šalininkai taip pat teigia, jog tokiu būdu galima gydyti migreną bei klinikinę depresiją.

Namų sąlygomis pamatuoti mikrodozę yra gana sudėtinga. Nuotraukos šaltinis: scientificamerican.com


Mėgstantiems istoriją: psichodelikų medicinos ir mikrodozavimo raida


Istorikai ir etnobotanikai sutaria, kad psichodelinių medžiagų vartojimas egzistavo dar priešistorėje. Teksaso valstijos teritorijoje rasti archeologiniai kaktuso Lophophora williamsii (Pejotas) mėginiai, radiometriniais metodais datuoti maždaug 3800 m. pr. Kr.7 Argentinoje, archeologai taip pat yra atradę rūkomų mikstūrų pėdsakus kaulinėse pypkėse, kurių sudėtyje buvo ir Anadenanthera colubrina sėklų, turinčių psichoaktyvių triptamino darinių. 8 Taip pat, istorikai yra užfiksavę, jog psichoaktyviosios medžiagos buvo naudojamos mažomis dozėmis, nes buvo manoma, jog jų turintys augalai turi medicininės vertės įvairiems ligų simptomams gydyti.910


Žinoma, toks psichodelinių medžiagų vartojimas neatspindi modernios mikrodozavimo praktikos dėl savo mistinių ir religinių sąsajų, kurios natūraliai lydėjo šiuos augalus. Kolonializmo laikotarpiu, Amerikos žemyno genčių sukaupta etnobotaninė išmintis nepersikėlė į kolonistų visuomenę ir buvo pamiršta iki 1956 metų R. Gordon Wasson’o CŽV finansuotos11 ekspedicijos į Meksiką, skirtos pargabenti psichoaktyviųjų grybų mėginius į JAV universitetus.12

Istorikai ir etnobotanikai sutaria, kad psichodelinių medžiagų vartojimas egzistavo dar priešistorėje. Mikrodozavimas – ne išimtis. Nuotraukos šaltinis: ancient-origins.net


Kita vertus, tokiu metu, Vakaruose jau buvo pradėta eksperimentuoti su susintetinomis psichoaktyviosiomis medžiagomis.13 Pavyzdžiui, 1938 metais mokslininkas Albertas Hoffmanas susintetino lisergo rūgšties dietilamidą (LSD) ir 1943 metais atsitiktinai atrado šios medžiagos veikliąsias savybes. Dėl šios medžiagos keistų psichoaktyviųjų savybių, jomis susidomėjo tiek žvalgybos tarnybos, besitikėdamos išnaudoti jas Šaltajam karui, tiek mokslininkai, tikėdamiesi, jog ši medžiaga padės imituoti psichozės būseną bei sukels proveržį psichikos ligų gydyme. Teigiama, jog rinkoje pasirodžius eksperimentiniam vaistui LSD, CŽV supirko visas tuometines LSD atsargas (40 000 dozių) savo minčių kontrolės projektui MK-ULTRA.14


Esama duomenų, kad 1950-1965 metais LSD terapiniams tikslams buvo išrašyta maždaug 40 000 pacientų. Tuo laikotarpiu apie psichodelikus buvo publikuota virš 1000 mokslinių straipsnių ir suburtos 6 tarptautinės mokslinės konferencijos.15


1965 metais publikuotas straipsnis, pirmą kartą susiejęs LSD su kūrybiškumo ir konceptualaus mąstymo įgūdžių sustiprėjimu. Vienas šio straipsnio autorių yra Jamesas Fadimanas, kuris dabar laikomas modernaus psichodelinio mikrodozavimo pradininku. 1970 metais politiniais tikslais, JAV vyriausybė paskelbė, kad LSD neturi nei mokslinės, nei medicininės vertės. Finansavimas moksliniams tyrimams išgaravo16 nepaisant mokslininkų nuomonės šiuo klausimu.


Pirmasis mikrodozavimo pasirodymas literatūroje ir mikrodozavimo protokolas pogrindyje


Po ilgos pertraukos, 2011 m., Fadimanas išleido knygą “The Psychedelic Explorer’s Guide”, kurioje pristatomos žmonių mikrodozavimo patirtys ir įspūdžiai. Tai pirmas kartas, kai mikrodozavimo fenomenas yra minimas literatūroje. Fadimanas knygoje teigia, kad mikrodozavimas turi perspektyvų terapijoje ir nežino jokių atvejų, kai mikrodozavimas būtų žalingas.


Siekdamas giliau išstirti mikrodozavimo pasekmes, Fadimanas 2010 m. sukūrė dabar jau plačiai žinomą mikrodozavimo protokolą ir paviešino jį pogrindyje su prašymu siųsti jam eksperimento rezultatus. 2017 m. Fadimanas jau buvo surinkęs maždaug 120 respondentų atsakymų. Šiuo metu jų yra virš 1500.17 Fadimanas, surinkęs žmonių mikrodozavimo patirtis, padėjo pagrindus mikrodozavimo mokslui. 


Kas jau žinoma bei kokias mikrodozavimo perspektyvas mato šiuolaikinis mokslas?


Apžvelgiant mokslinę literatūrą šiuo klausimu, verta paminėti, jog dėl subjektyvaus psichodelinių medžiagų poveikio prigimties, vykdant mokslinius tyrimus būtinas dalyvių „aklinimas“ ir placebo grupė. Šią būtinybę pabrėžia neseniai atliktas tyrimas18, kuriame grupei žmonių buvo paskirtas vien placebas, tačiau dalyviai buvo informuoti, jog bando naują psichodelinę medžiagą. 61% dalyvių matė silpnas haliucinacijas ir išgyveno įvairius psichosomatinius kūno pojūčius. Taigi, dėl tiriamųjų saviitaigos ypatybių, labai svarbu, kad tiriamieji nežinotų, koks vaistas jiems yra skiriamas.


Toronto mokslininkai pastebėjo, kad mikrodozavimą bandę respondentai įvardino tiek teigiamus, tiek neigiamus šios patirties rezultatus. 19 Respondentų, kurių buvo paprašyta įvardinti mikrodozavimo privalumus ir iššūkius, atsakymai pavaizduoti žemiau esančiame paveikslėlyje.

Šiame tyrime pastebėta, kad mikrodozavimas neturi konkretaus, vienareikšmio poveikio: vieniems respondentams jis turi labiau teigiamą efektą, tačiau kitiems jis pasireiškia įvairiais emociniais sutrikimais, energijos sumažėjimu.

Mikrodozavusių respondentų įvardinti pranašumų ir iššūkių dažnio skirstiniai. Tyrimas: Anderson T, Petranker R, Christopher A, et al. Psychedelic microdosing benefits and challenges: An empirical codebook. Paveikslėlio šaltinis: theconversation.com


Kitas apklausiamojo pobūdžio tyrimas20 nustatė, kad mikrodozuojančiųjų ir mikrodozavusiųjų grupės pasiekė geresnių rezultatų atsakinėdamos į disfunkcinių požiūrų, negatyvaus emocionalumo, išminties, atvirumo ir kūrybingumo klausimynus, palyginus su nemikrodozavusiųjų grupe. Verta pabrėžti, kad šis tyrimas gali apčiuopti tik koreliacijas tarp grupių ir klausimynų taškų sumos, tačiau negali nustatyti priežastinio ryšio tarp mikrodozavimo ir klausimyno taškų pokyčio.


Priežastiniam ryšiui nagrinėti apklausiamieji tyrimai nėra tinkami, tam reikia pasitelkti aklinamojo pobūdžio tyrimus. 2019 m. Londono mokslininkai atrado, jog tiriamieji jautė mikrodozavimo poveikį (ypač 10 µg – 20 µg ruože), tačiau jis nepasireiškė jutiminiais nuokrypiais, keistomis mintimis ar pokyčiais dėmesio sutelkime. 21


Taip pat buvo tiriamas dalyvių gebėjimas atkartoti vaizdinio signalo trukmę ekrane. Šio eksperimento dėka buvo nustatyta, jog LSD mikrodozė iškreipia dalyvių laiko suvokimą 2000+ ms signalų atkartojime. Kitame aklinamojo pobūdžio tyrime taip pat buvo užfiksuota, kad dalyviai patikimai galėjo pajusti LSD mikrodozavimo poveikį po 120-210 minučių nuo eksperimento pradžios, o jų patirtis asocijavosi labiau su teigiamomis, negu neigiamomis emocijomis.22 Šie poveikiai buvo įvertinti 5D-ASC skalėje, kuri specifiškai naudojama psichodelikų poveikiui tirti.


Statistinio patikimumo kriterijų išpildė padidinti vienybės jausmo, palaimos ir apsvaigimo būsenų įverčiai esant 26 µg dozei. Naudojant 13 µg dozę, apsvaigimo būsenos įverčių statistinis užtikrintumas dingo. Remiantis šiais straipsniais, galime daryti išvadas, kad didesnės nei 10 µg LSD mikrodozės turi apčiuopiamą poveikį, tačiau šiuo metu negalime patikimai įvertinti tokios praktikos ilgalaikės naudos.

Šiuo metu vyksta dar du svarbūs tyrimai, dedikuoti psichodelinių medžiagų poveikiui. Vienas iš jų specifiškai skirtas psilocibino poveikiui, dalyvių laiko, emocijų ir vizualiniam suvokimui, tirti.23 Taip pat, Imperatoriškoji kolegija Londone vykdo naują nuotolinį, saviaklinimu paremtą tyrimą, kurio metu bus tiriamas mikrodozavimo poveikis dalyvių psichologiniam gerbūviui ir kognityviniam funkcionalumui.


Ši mokslo sritis yra gana jauna ir lėtai besivystanti dėl teisinių sunkumų dirbant su nelegaliomis medžiagomis bei užduoties sudėtingumo. Tyrimus vykdyti sunku, kadangi pacientus reikia stebėti klinikinėmis sąlygomis, vykdyti jų apžiūras ir stebėti jų sveikatą. Tačiau, kai bus įsitikinta šių procedūrų saugumu, surastas dozavimo ruožas, kuriame pacientas gali patikimai atskirti, kad yra veikiamas psichoaktyvios medžiagos, prasidės nauja tyrimų karta. Tikimasi, jog greitai dalyvių grupėms bus galima duoti  spręsti įvairias užduotis ir tirti, kaip kinta mąstymo ir informacijos apdorojimo procesai.


Galimi pavojai ir rekomendacijos


Kol kas mikrodozavimo terapinė ar nootropinė nauda neturi mokslinio pagrindo. Remiantis  žmonių savianalizės tyrimais, ryškėja žmonių patirčių įvairialypiškumas. Kiekvienai istorijai, kurios metu stebimas subjektyvus individo pagerėjimas tam tikru psichologiniu aspektu, galima rasti ir istoriją, kurios metu pastebimas pablogėjimas. Ypač neramina istorijos, kurių metu žmonės mikrodozuoja, siekdami numalšinti depresijos ar nerimo simptomus, tačiau nutraukus mikrodozavimo rutiną simptomai sugrįžta, kartais ir intensyvesni. 24,25. Peršasi įspūdis, kad mikrodozavimo procedūra nėra labai patikima ar pastovi. Tai nestebina žinant, kad vartotojai negali namie kontroliuoti mikrodozių kiekio ir kokybės bei laikosi skirtingų dozavimo tvarkaraščių. Ši problema taip pat būdinga ir psichodelikos vartojimui bendrąja prasme.


Vykdant mikrodozavimo programą dažniausias dozavimo metodas – LSD kvadratėlių karpymas. Ši metodika yra labai netiksli, dėl to, kad yra atliekama „iš akies“. Mokslo literatūros apžvalgoje galime matyti, kad klinikinėse sąlygose, tarp 5 µg ir 15 µg dozių, yra ryškus skirtumas. Tokia paklaida dozuojant „iš akies“ labai nepatikima ir didina tikimybę, kad vartotojas patirs žalos. Šių paklaidų galima išvengti ištirpdant kvadratėlį žinomame tūryje vandens ir pamatuojant dozės tūrį su švirkštu.


Straipsnio autorius: Linas Tamošaitis

Patiko? Skirkite šiek tiek laiko palaikyti mus Patreone!

Become a Patron!

 

Daugiau skaitykite…

↑1Polito V, Stevenson RJ. A systematic study of microdosing psychedelics. Arnone D, ed. PLoS One. 2019;14(2):e0211023.
↑2Solon O. Under pressure, Silicon Valley workers turn to LSD microdosing. Wired. https://www.wired.co.uk/article/lsd-microdosing-drugs-silicon-valley. Publikuota 2016 08 24. Pasiekta 2020 04 02.
↑3Peterson A. Why One Mom Started Microdosing LSD—And How It Saved Her Life. Huffington Post. https://www.huffpost.com/entry/why-one-mom-started-microdosing-lsdand-how-it-saved_b_58a31576e4b0e172783aa0c5. Publikuota 2017. Pasiekta 2020 04 02.
↑4Lea T, Amada N, Jungaberle H, Schecke H, Scherbaum N, Klein M. Perceived outcomes of psychedelic microdosing as self-managed therapies for mental and substance use disorders. Psychopharmacology (Berl). February 2020:1-12. doi:10.1007/s00213-020-05477-0
↑5Garlick H. “It makes me enjoy playing with the kids”: is microdosing mushrooms going mainstream? The Guardian. https://www.theguardian.com/science/2019/may/03/psychedelic-drugs-women-taking-tiny-doses-hattie-garlick. Publikuota 2019. Pasiekta 2020 04 02
↑6Tewari T, Mukherjee S. Microdosing: concept, application and relevance. Perspect Clin Res. 2010;1(2):61-63. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21829784. Accessed April 2, 2020.
↑7El-Seedi HR, De Smet PAGM, Beck O, Possnert G, Bruhn JG. Prehistoric peyote use: Alkaloid analysis and radiocarbon dating of archaeological specimens of Lophophora from Texas. J Ethnopharmacol. 2005;101(1-3):238-242.
↑8Torres CM. PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN THE ARCHAEOLOGY OF NORTHERN CHILE AND NW ARGENTINA A COMPARATIVE REVIEW OF THE EVIDENCE. Chungará (Arica). 1998;30(1):49-63.
↑9Prioreschi P. A history of medicine: primitive and ancient medicine. Mellen Hist Med. 1991;1:1-642. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11639620. Accessed April 2, 2020.
↑10Schultes RE. Teonanacatl: The Narcotic Mushroom of the Aztecs. Am Anthropol. 1940;42(3):429-443.
↑11CIA. MKUltra Subproject 58 Doc 17457.; 1956.
↑12Wasson RG. Seeking the Magic Mushroom. Life Mag. May 1957:109–120. https://books.google.lt/books?id=Jj8EAAAAMBAJ&lpg=PA100&ots=biwwlEN8c4&pg=PA100&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Accessed April 2, 2020.
↑13Grof S. LSD Psychotherapy. Hunter House; 1980.
↑14“Poisoner In Chief” Details The CIA’s Secret Quest For Mind Control : NPR. https://www.npr.org/2019/09/09/758989641/the-cias-secret-quest-for-mind-control-torture-lsd-and-a-poisoner-in-chief. Pasiekta 2020 04 02.
↑15Nichols DE. Psychedelics. Pharmacol Rev. 2016;68(2):264-355.
↑16United States. Congress. House. Committee on Interstate and Foreign Commerce. Subcommittee on Public Health and Welfare. Presented at the: 1968.
↑17Microdosing Psychedelics. https://sites.google.com/view/microdosingpsychedelics/home. Pasiekta 2020 04 02
↑18Olson JA, Suissa-Rocheleau L, Lifshitz M, Raz A, Veissière SPL. Tripping on nothing: placebo psychedelics and contextual factors. Psychopharmacology (Berl). March 2020:1-12.
↑19Anderson T, Petranker R, Christopher A, et al. Psychedelic microdosing benefits and challenges: An empirical codebook. Harm Reduct J. 2019;16(1):43.
↑20Anderson T, Petranker R, Rosenbaum D, et al. Microdosing psychedelics: personality, mental health, and creativity differences in microdosers. Psychopharmacology (Berl). 2019;236(2):731-740.
↑21Yanakieva S, Polychroni N, Family N, Williams LTJ, Luke DP, Terhune DB. The effects of microdose LSD on time perception: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Psychopharmacology (Berl). 2019;236(4):1159-1170.
↑22Bershad AK, Schepers ST, Bremmer MP, Lee R, de Wit H. Acute Subjective and Behavioral Effects of Microdoses of Lysergic Acid Diethylamide in Healthy Human Volunteers. Biol Psychiatry. 2019;86(10):792-800.
↑23Elk M van, Fejer G, Marschall J, Lempe P. The effects of psilocybin microdosing on perception: a double-blind controlled study. March 2019.
↑24Why I Quit Microdosing LSD. Double Blind. https://doubleblindmag.com/quit-microdosing-lsd-macrodose/. Publikuota 2020. Pasiekta 2020 04 02.
↑25The Dangers and Risks of Microdosing. The Third Wave. https://thethirdwave.co/dangers-risks-microdosing/. Pasiekta 2020 04 02