Mūsų Misija

Misija

Banga yra virsmas. Jaunystė yra potencialas. Mūsų organizacija tiki, kad mąstymo ir politikos kūrimo sistemą Lietuvoje būtina keisti, net jei tam reikės ir nedidelio cunamio. Pasaulio ir Europos patirtis, mokslo pažanga, žmogaus teisės ir kritinis mąstymas yra mūsų pamatinės vertybės, kuriomis pirmiausia siekiame modernizuoti narkotikų politiką, ir jos įgyvendinimą Lietuvoje, kad ji būtų:

  • racionali, pragmatiška ir nestabdanti asmens ir valstybės progreso
  • vadovautųsi pamatinėmis žmogaus teisėmis ir jų nepažeistų
  • būtų nukreipta į sveikatos apaugą ir asmens ir visuomenės gerovę
  • remtųsi pažangių valstybių patirtimi ir mokslo atradimais
  • neskatintų pažeidžiamų asmenų grupių stigmos ir diskriminacijos
  • užtikrintų pilietinės visuomenės dalyvavimą ją kuriant ir keičiant
  • leistų kurti ir pritaikyti inovatyvius gydymo ir prevencijos metodus.

Jaunai organizacijai augant įgyvendinsime pilietinio aktyvumo ir advokacijos veiklą, sieksime teikti žalos mažinimo paslaugas jaunimui, įgyvendinti švietimą ir konsultavimą, teikti pagalbą nukentėjusiems nuo represyvios valstybės vykdomos narkotikų politikos. Viešinsime, kalbėsime, klausime, atstovausime.

PARAŠYKITE MUMS

Keletą Sakinių
PARAMA

ŽALOS MAŽINIMAS

BENDRADARBIAVIMAS

PREVENCIJA