Projektai

Projektai

2019

Mažųjų dotacijų programa „Stiprinant pilietinės visuomenės vykdomą advokaciją, kaip atsaką į ŽIV infekciją tarp žmonių, vartojančių narkotikus“

Finansavo: Roberto Carr‘o pilietinės visuomenės tinklų fondas (Robert Carr Civil Society Networks Fund). Įgyvendinimą kuravo Eurazijos žalos mažinimo asociacija (Eurasian Harm Reduction Asociation, EHRA).

Įgyvendinant projektą buvo:

 • Organizuota medijų kampanija, siekianti atkreipti dėmesį į klaidingos informacijos problemą bei atskleisti visuomenėje paplitusias nuostatas psichoaktyviųjų medžiagų tema.
 • Kampanijos metu parengta apklausa, išleistas elektroninis leidinys, sukurtas vaizdo įrašas, plakatai.
 • Parengtas radijos laidos konceptas, pagal kurį radijo stotyje „START FM“ toliau tęsiamos radijos laidos.

2019

Mažųjų dotacijų programa „2019 bendruomenės organizacijoms ir iniciatyvinėms grupėms“

Finansavo: tarptautinė organizacija Youth RISE.

Įgyvendinant projektą buvo:

 • Organizuotas Baltijos ir Kaukazo šalyse veikiančių žalos mažinimo organizacijų susitikimas Vilniuje, kurio metu pasidalinta gerosiomis veiklų praktikomis bei aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.
 • Dalyviai pakviesti į festivalį, kurio metu „Jauna banga“ dalinosi žalos mažinimo praktikomis, organizuota paskaita.

2018

Mažųjų dotacijų programa “Stiprinant pilietinės visuomenės vykdomą advokaciją, kaip atsaką į ŽIV infekciją tarp žmonių, vartojančių narkotikus”

Finansavo: Roberto Carr‘o pilietinės visuomenės tinklų fondas (Robert Carr Civil Society Networks Fund). Įgyvendinimą kuravo Eurazijos žalos mažinimo asociacija (Eurasian Harm Reduction Asociation, EHRA) ir Eurazijos žmonių, vartojančių narkotikus tinklas (Eurasian Network of People Who Use Drugs, ENPUD)

Įgyvendinant projektą buvo:

 • teikiamos žalos mažinimo paslaugos dviejuose Lietuvos muzikos festivaliuose – „Revolution“ ir „Karklė“. Teikta psichologinė pagalba psichoaktyviųjų medžiagų poveikio stipriai paveiktiems asmenims, dalintas žalos mažinimo inventorius ir informacinė medžiaga, vykdytas konsultavimas lygus-lygiam principu, surengtos dirbtuvės psichoaktyviųjų medžiagų sudėties ir narkotikų politikos klausimais.
 • kartu su organizacija „Žaliojo žiedo draugija“ spalio mėnesį buvo rengiama konferencija narkotikų politikos (dekriminalizavimo) ir kanapių panaudojimo medicinai klausimais.

2018

Mažųjų dotacijų programa „Teisėtvarka ir jauni žmonės, vartojantys narkotikus“ Finansavo: tarptautinė jaunimo organizacija Youth RISE

Finansavo: tarptautinė jaunimo organizacija Youth RISE
Įgyvendinant projektą buvo:

 • sukurtas mokymų modulis ir pravesti mokymai žalos mažinimo ir visuomenės sveikatos tema Policijos mokyklos studentams
 • kartu su Vilniaus apskrities vyriausiuoju komisariatu sukurtas video apie teisėtas ir neteisėtas sulaikymo praktikas

2017

Mažųjų dotacijų programa „Pilietinės visuomenės pastangomis – 7, nuo gatvės iki vyriausybės”

Finansavo: Roberto Carr‘o pilietinės visuomenės tinklų fondas (Robert Carr Civil Society Networks Fund). Įgyvendinimą kuravo Eurazijos žalos mažinimo tinklas (Eurasian Harm Reduction Network (EHRN)) ir Eurazijos žmonių, vartojančių narkotikus tinklas (Eurasian Network of People Who Use Drugs, ENPUD)

Įgyvendinant projektą buvo:

 • sutelkta ir narkotikų politikos pagrindų apmokyta jaunų žmonių grupė, kurios pagrindu tais pačiais metais buvo oficialiai įsteigta organizacija „Jauna banga“;
 • teiktos žalos mažinimo paslaugos muzikos festivalyje „YAGA“;
 • surengtos dvejos dirbtuvės narkotikų politikos klausimais (festivalyje „YAGA“ ir Vilniaus pogrindžio renginių vietoje XI20);
 • įgyvendinta pilietinė akcija Tarptautinei perdozavimo žinomumo dienai paminėti.