Narkotikų politika

Kartu su tarptautiniais partneriais, siekiame kurti į sveikatos apsaugą orientuotą narkotikų politiką, kuri būtų:

 • racionali, pragmatiška ir nestabdanti asmens ir valstybės progreso
 • vadovautųsi pamatinėmis žmogaus teisėmis ir jų nepažeistų
 • remtųsi pažangių valstybių patirtimi ir mokslo atradimais
 • užtikrintų pažeidžiamų asmenų grupių interesus, kovojant su diskriminacija ir stigma
 • užtikrintų pilietinės visuomenės dalyvavimą ją kuriant ir keičiant
 • užtikrintų galimybę pritaikyti inovatyvius gydymo ir prevencijos metodus

 

Sekame įvykius Lietuvos ir pasaulio narkotikų politikos arenoje, konsultuojamės su tarptautiniais partneriais, remiamės tarptautinių organizacijų (WHO, UNODC, UNAIDS, The Global Commission on Drug Policy ir kt.) rekomendacijomis.

Tam, kad vyktų pokyčiai, įvairiais būdais – pilietinėmis akcijomis, konferencijomis, diskusijomis, video pranešimais ir kt. ­– reaguojame į Lietuvoje vykstančius pokyčius.

Renginiai

Įgyvendiname įvairaus pobūdžio renginius – nuo žalos mažinimo paslaugų teikimo festivaliuose ir naktinio gyvenimo renginiuose iki pilietinių akcijų su narkotikais susijusiems klausimams kelti.

Muzikos festivaliuose ir naktiniuose klubuose teikiame:

 • organizatorių komandos, apsaugos tarnybos, renginio savanorių ir kt. darbuotojų apmokymus žalos mažinimo klausimais
 • psichoaktyviųjų medžiagų sudėties testų ir kitų sveikatos saugumą padedančių užtikrinti priemonių dalinimo paslaugas
 • psichologinės pagalbos paslaugas asmenims, nesuvaldantiems psichoaktyviųjų medžiagų poveikio
 • informavimo apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalos mažinimą ir sveikatos apsaugą paslaugas
 • konsultavimo lygus-lygiam principu paslaugas
 • dirbtuvių ir diskusijų psichoaktyviųjų klausimais organizavimas

Įgyvendiname pilietines iniciatyvas:

 • narkotikų politikos klausimais
 • pažeidžiamų asmenų grupių žmogaus teisių apsaugos klausimais

Mokymai

Teikiame mokymo psichoaktyviųjų medžiagų žalos mažinimo klausimais paslaugas:

 • rengiame paskaitas, diskusijas, dirbtuves, filmų peržiūras įvairiais su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu susijusiais klausimais
 • apmokome renginių organizatorių komandas, apsaugos tarnybas, renginių savanorius ir kt. darbuotojus žalos mažinimo ir situacijų valdymo darbe klausimais
 • apmokome kitų šalių ir Lietuvos jaunimo organizacijas teikti žalos mažinimo paslaugas pasilinksminimo vietose ir renginiuose
 • išduodame mokymų pažymėjimus